Varför är det så svårt att skriva i skolan?

OldDesignShop_1880sSchoolBoyHäromveckan skulle Platon skriva en dikt i skolan. Dikten skulle rimma och handla om vänskap. Under hela lektionen skrev han bara tre ord trots att han är språkligt begåvad. Varför?

Själva ämnet gjorde ju inte det hela enklare för Platon. Ämnet är abstrakt och handlar om att sätta ord på känslor; något som många med autism har svårt för. Och det är ju inte särskilt enkelt att skriva om vänskap om man själv knappt har upplevt det.  Hans lärare lät honom i alla fall få byta ämne. Men det gick inte mycket bättre för det. Han fick nämligen välja precis vad han ville, och Platon har extremt svårt att välja…

Platon har ofta svårt med skrivuppgifter i skolan av flera olika anledningar förutom själva ämnet. Det gäller många barn med autism och ADHD. Anledningen är inte samma för alla elever även om de har samma diagnoser. Det kan bero på en massa olika saker. För att kunna hjälpa just din elev måste du först veta vad som är orsaken till just den här elevens svårigheter att skriva.  Det är inte alltid helt enkelt att veta vad det beror på och det kan vara svårt att veta var man ska börja leta. Så därför har jag sammanställt en lista på vanliga orsaker.

 

Vanliga orsaker till att det är svårt att skriva i skolan

Förmodligen har jag missat många möjliga orsaker, så fyll gärna på med fler i kommentarerna.

 

Uppgiften/instruktionerna är inte tillräckligt tydliga

 • Vad är syftet med uppgiften?
 • Vad har jag för nytta av att göra detta?
 • Vad har läraren för förväntningar?
 • Vad ska finnas med i innehållet?
 • Vad behöver jag veta/kunna för att kunna skriva om detta ämne?
 • Ska jag göra någon research innan? Var hittar jag material till detta?
 • Vad behöver jag för material?
 • Måste jag skriva i kronologisk ordning?
 • Ska det vara självupplevt eller påhittat?
 • Ska jag skriva för hand eller på dator?
 • Hur mycket ska jag skriva?
 • Radavstånd, fontstorlek, antal sidor etc.?
 • Hur länge ska jag skriva?
 • När ska det vara klart?
 • Hur ska det vara för att bedömas som färdigt?

 

Ämnet/uppgiften

 • Svårt att skriva om ett ämne som inte intresserar
 • Svårt att skriva om ett ämne som man inte har någon erfarenhet av
 • Svårt att sätta ord på känslor
 • Svårt att tänka abstrakt
 • Svårt att analysera
 • Svårt att kritiskt granska information
 • Svårt att skilja på fakta och värderingar
 • Svårt att avgöra källors trovärdighet
 • Svårt att reflektera

 

Föreställningsförmåga

 • Svårt att veta vad läraren förväntar sig
 • Svårt att föreställa sig det man inte varit med om
 • Svårt att tänka abstrakt
 • Svårt att förstå hur man ska göra

 

Språk

 • Svårt att inleda en text
 • Svårt att formulerar sig
 • Svårt att be om hjälp/ fråga när man inte förstått (att formulera frågan och vad det är man inte förstått)
 • Svårt att uttrycka sig så att andra förstår
 • Svårt att uttrycka åsikter och ståndpunkter
 • Svårt att uttrycka motiven bakom sina svar, åsikter och ståndpunkter
 • Svårt att förstå innebörden av ord eller uttryck
 • Svårt att relatera olika begrepp till varandra
 • Man använder sig av egenpåhittade ord

 

Mentaliseringsförmåga

 • Svårt att sätta ord på känslor
 • Svårt att ta någon annans perspektiv
 • Svårt att bemöta och framföra argument

 

Planering och organisering

 • Svårt att besluta vad det ska vara för innehåll
 • Svårt att strukturera och sortera information/fakta
 • Svårt att planera uppgiften
 • Svårt att sätta realistiska mål
 • Svårt att komma igång, svårt att avsluta
 • Svårt att avgöra när man är klar

 

Koncentrationsförmåga

 • Svårt att stoppa sina impulser
 • Svårt att hitta tråden om man blir avbruten
 • Svårt att hålla sig till uppgiften/ämnet
 • Svårt att komma ihåg instruktioner

 

Tidsuppfattning

 • Svårt att veta i vilken ordning det är lämpligt att göra saker
 • Svårt att känna hur lång tid det gått
 • Svårt att veta hur mycket man hinner på en lektion
 • Svårt att göra saker under tidspress/ svårt att göra saker utan tidspress

 

Motorik och rörelseförmåga

 • Problem med finmotoriken
 • Svårt med öga-hand koordination
 • Problem att automatisera sina skrivrörelser (t.ex. att man måste lägga stor energi på att minnas bokstävernas form, att man lyfter pennan vid varje nytt streck)
 • ”Felaktigt” penngrepp (ett sätt att håll i pennan som överanstränger handen, ger kramp etc.)

 

Perception

 • Svårt att sortera bort oväsentliga ljud
 • Lampor som stör
 • Många synintryck i klassrummet
 • Obehagliga lukter
 • Svårt att sitta upprätt på en stol
 • Svårt att reglera kraften i penntrycket

 

Detaljseende (bristande central koherens)

 • Svårt att förstå vad som är viktigt
 • Svårt att följa en röd tråd
 • Svårt att använda sig an sammanhanget
 • Hakar upp sig på detaljer
 • Svårt att ta lärdom av redan upplevda situationer

 

Energi & stress

 • Trötthet p.g.a sömnproblem
 • Energibrist
 • Stress

 

Samproblematik

 • Språkstörning
 • Dyslexi
 • Dyskalkyli
 • Depression/dystymi
 • Sömnstörning
 • ADHD

 

The Big Five

De viktigaste förmågorna för att kunna nå målen och kunskapskraven i skolan enligt Lgr11 kallas av Göran Svanelid för ”The Big Five”. De består av:

 • Procedurförmåga/förmåga att hantera information
 • Kommunikativ förmåga
 • Metakognitiv förmåga
 • Begreppslig förmåga
 • Analysförmåga

Dessa förmågor överensstämmer nästan till punkt och pricka med flera av de svårigheter jag har räknat upp ovan. Många av dessa hör t.o.m. till diagnoskriterierna för autism.  Det innebär att det är i princip omöjligt för någon med autism att uppfylla alla mål och krav i skolan utan någon form av anpassning och stöd. Tanken är ju att ALLA ska ha möjlighet att klara målen. Men så ser verkligheten tyvärr inte ut…

Annons
Kategorier: Skolan | Etiketter: , , | 14 kommentarer

Inläggsnavigering

14 tankar om “Varför är det så svårt att skriva i skolan?

 1. Eva Roslund

  Tack för att du så bra tydliggjorde och formulerade det som vi – och våra barn – och era elever – tyvärr upplever!

 2. A

  Jag har dyslexi som av mindre kunniga i vården tolkats som adhd

  För det är svårt att koncentrera sig när det är ljud runt om då skrivandet är jobbigt speciellt på engelska

  Men mitt tipps som jag lärt mig är att be att få använda hörlurar alt sitta i ett hörn längs bak
  I klassrummet

  Mina problem är dock mest vid tex skriva stora prov för hand( komvux tillåter dator)
  Och dyslexi är ju lättare att hantera för lärare har jag märkt

  Tex hade en klass kamrat med adhd på komvux och läraren kunde inte få han att jobba och denna person var inte still länge på stolen

  Jag kunde iallafall sitta still och jobba efter att jag fåt det anpassat av läraren

  Därför slapp jag bli utskälld
  Tyckte så synd om personen så lektionen efter satte jag mig bredvid hen och spaltade upp exakt vad hen skulle göra

  • Tack för att du delar med dig!
   Jag har också fått uppfattningen att det är lättare att få hjälp om man har dyslexi. Det är konstigt egentligen. Det är ju också en osynlig funktionsnedsättning. Men jag tror att det beror på att det är mycket tydligare för en lärare vilka hjälpmedel/insatser som kan användas vid dyslexi.

   Många gånger kan någon med t.ex. ADHD eller autism också vara hjälpt av hjälpmedel tänkta för dyslexi. Men på mina barns skola känner jag till minst en elev med autism som inte fick ta del av dessa hjälpmedel trots att han var hjälpt av dem, eftersom han inte hade dyslexi.

  • Caroline

   men gud, att jag inte har tänkt på detta 🙈jag har krävt utredning för add men det kanske helt enkelt är som för mina syskon att jag har dyslexi 🙈👌 ska ta det med läkaren 26e ❤ tack för att du dela med dig av erfarenheten 🌸

 3. Evamarie

  Det känns väldigt svårt för vem som !!

 4. Frida

  Min son (som står i kö för utredning av autism och adhd) säger att han inte tycker om känslan av pappret mot handen när han skriver, inte heller ljudet som uppstår vid denna rörelse. Och detsamma gäller ljudet som blyertspennan gör när man skriver med den på pappret. Tydligen tycker han bättre om stiftpennor än vanliga blyertspennor.

  • Intressant! Och så bra att han kan berätta detta!
   Jag har heller aldrig gillat blyertspennor, men stiftpennor funkar inte heller eftersom blyet går av hela tiden då jag ofta trycker för hårt. Jag föredrar bläckpennor, men det fick man ju inte använda när man gick i grundskolan. Men alla sorter gillar jag inte. En del är för ”vassa” och skär liksom på pappret. De måste flyta över pappret utan större motstånd.

 5. Pingback: Varför är det så svårt att skriva i skolan? Del 2 – Syftet med uppgiften | ETT ANNAT SÄTT ATT TÄNKA

 6. Pingback: Varför är det så svårt att skriva i skolan? Del 3 – Tydlighet | ETT ANNAT SÄTT ATT TÄNKA

 7. Kristin

  Tack för en bra sammanställning! Jag vet inte om du fortfarande är aktiv och läser kommentarer här men chansar med en beskrivning och fråga om hur min dotter har det. Vi har hittills inte hittat någon som förstår hennes skrivprocess och kan hjälpa henne utvecklas.
  Dottern är tonåring med autism och add. Hon är högfungerande, verbal med stort ordförråd och nöga betyg. Tidig i sin språkutveckling och läsutveckling MEN kan inte formulera och skriva text. Hon klarade sig i lägre årskurserna med att slingra sig runt och pressa sig till skrivande. Men sedan mitten av högstadiet går det inte utan så hög ångest att hon inte klarar att skriva alls. Som vi tolkar henne så fastnar hon i detaljerna i det hon ska skriva, att allt måste passa ihop. Och hur ska hon veta att de första orden hon skriver i texten kommer att passa med de som ska stå i slutet? Hon ser varje ord som en bärande pusselbit i texten samtidigt som pusslet saknar motiv och alltså blir omöjligt att börja på.
  Hittills har ingen lärare eller spec.pedagog förstått och kunnat hjälpa henne. Hon har fått anpassningar med muntliga redogörelser, men det räcker ju inte för bedömning i svenska och engelska samt att gymnasiet mindre villiga att ge den här formen av anpassning.
  Skulle vara intressant om du känner igen något av denna problematik och/eller kan råda oss hur vi ska kunna förklara dotterns stora svårigheter och hur de uppkommer.
  En chansning som sagt…

  • Hej! Jag läser fortfarande alla kommentarer även om det ibland kan ta lång tid emellan mina blogginlägg. Just nu finns det en hel del att ta itu med hemma som gör att det inte finns så mycket tid och energi som jag skulle önska att lägga på bloggen. Men jag hoppas att jag snart kan bli mer aktiv igen.

   Exakt vad din dotters svårigheter beror på kan jag inte med säkerhet svara på. Men jag har ett par teorier:

   De flesta personer med autism har en svag central koherens, d.v.s. förmåga att uppfatta och ta in helheter. Däremot är man ofta väldigt bra på detaljer. Det beror förmodligen på att hjärnan fungerar annorlunda på så vis att det inte finns lika starka kopplingarna mellan olika områden i hjärnan. En ”vanlig” hjärna använder sig av information från flera olika områden när den bestämmer vad som är viktigt att ta in. Den scannar av omgivningen och tolkar den utan att behöva veta precis allt, eftersom den får ledtrådar från många olika områden i hjärnan och vet vad som är viktigt och oviktigt just nu. Den tar hänsyn till kontexten (inkl. personens tankar, önskningar och erfarenheter). Men en autism-hjärna har svårare att ta hänsyn till kontext och i stället för att scanna av vad som är viktigt och oviktigt vill den gärna känna till alla detaljer. Det blir som du beskriver det lite som ett pussel.

   Dessutom har de flesta människor med autism en annorlunda perception. Den kan vara annorlunda på flera olika sätt. Bl.a. kan det vara så att man uppfattar intryck (från ett eller flera sinnen) fragmentariskt och att man ibland då kanske missar delar av informationen.

   En tredje teori är att det handlar stress, osäkerhet och prestationsångest. Jag kan känna igen detta hos både mig och mitt äldsta barn. Vi har båda presterat bra i skolan och har satt egna, ganska höga förväntningar på oss själva, men när något inte är så enkelt som vi är vana vid kan det låsa sig.

   Saker som vi är osäkra på kan vi behöva träna på fler gånger än andra utan att behöva bli bedömda under tiden. Ofta tycker jag att det ges för lite möjlighet till övning i skolan innan det är dags att visa upp vad man kan. Det går ju så klart öva hemma, men har man också ADD eller ADHD är det ofta väldigt motigt att göra saker som är svårt eller ansträngande.

   Det kan också handla om ett visst kontrollbehov. Och då menar jag att eftersom så mycket i världen är utom vår kontroll och ibland svår att förstå särskilt för oss som har autism så har vi ett större behov av att skapa kontroll i det som går och man vill därför att allt t.ex. ska vara perfekt när man skriver eller gör andra uppgifter.

   Annars tror jag att det handlar mycket om själva skrivprocessen – att man faktiskt inte pratar om sådant i skolan. Skrivprocessen ser förstås olika ut för olika personer. Själv har jag lärt mig lite om det i tidningen ”Skriva”. Något som har underlättat för mig är att tänka skrivandet som en stegvis process – kanske enligt en checklista.

   Så här tänker jag mig min process:
   1. Tänk ut vad man vill ha sagt i stora drag. Inga detaljer eller formuleringar.
   2. Skriv. Helt förutsättningslöst. Strunta i stavfel, grammatik, om det är en vettig ordningsföljd, om det är för mycket eller för lite text o.s.v.
   3. Läs igenom och fundera på om det saknas något, om några stycken kanske behöver byta plats, om något kan strykas.
   4. Försök att hitta en inledning och avslut som fungerar.
   5. Läs igenom igen.
   6. Finputs. Nu kan man titta på detaljerna som ordföljd, stavning och grammatik.

   Sedan tänker jag att det handlar mycket om vad det är att läraren vill bedöma. Om man vet att en elev har svårt att få ihop det hela och fastnar i detaljer, så är det ju bra om man bedömer endast en sak i taget. Kanske ska man t.ex. inte titta så mycket på stavning om det är innehållet som är viktigast. Fast jag kan förstå om det är svårt för din dotter att bortse från detaljerna. Men kanske kan hon så småningom tänka att de inte är viktiga just nu?

   Jag pratade med min son i liknande ålder ang. detta. Han har själv svårt att skriva trots ett stort ordförråd, bra språklig förmåga och gott om fantasi. Hans råd var att istället för att se varje ord som en pusselbit i berättelsen/uppsatsen att dela in den i större bitar – att varje ny händelse eller scen är en pusselbit. Själv tänker jag att man kanske inte ska se det som ett pussel alls eftersom varje text kan skrivas på flera olika sätt. Man kan använda olika ord för att säga samma sak, man kan sätta orden i olika ordning i meningarna och man kan flytta om styckena. Allt har inte en bestämd plats. Men det är så klart inte enkelt att komma till den insikten.

   Jag funderar på om dataprogrammet Scrivener skulle kunna vara en hjälp för din dotter eller kanske att istället för att skriva hela texten på ett papper eller i ett dokument använda sig av kort. Då kan hon skriva kortare fragment i taget som sedan enkelt kan flytta omkring. Det är lite så Scrivener fungerar.

   Jag tror också att det hade varit bra för henne att hitta lekfullheten i att skriva och formulera sig. Kanske göra fler korta skrivövningar (det finns bl.a. sådana i tidningen ”Skriva”, men går också att hitta på internet). Man skulle kunna använda sig av kylskåpspoesi eller ordtärningar för att träna sig på att sätta samman meningar. Eller spela spel med ord; Med andra ord, Rappakalja, Femettan m.fl. Huvudsaken är att det blir roligt och att hon inte känner sig pressad.

   Hoppas att detta kan hjälpa dig något och att din dotter kan få det stöd och de anpassningar hon behöver. Lycka till!

 8. Leon

  jag har adhd och har svårt att skriva.

 9. så himla bra sammanställning, tack!! försöker förstå varför jag har så svårt att skriva ibland

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: